Født: 2003

e) Elding

u) Ruskelibruna e) Ilmin

 

Espeset Julie tok rekorden 30.4 og tjente 91.500 kr. Hun har tre søsken med over 100.000 innkjørt og 5 søsken med rekord under 31,0. Hennes mor er Ruskelibruna rek 27,0 grl 240.600 under Bø Dokka, Eliteavlshoppe med hele 7 avkom over 200.000 innkjørt. Best var Ruskelispretten 1,4 mill.

2016 - 2017: Drektig med Dotterud Teddy