6 år med rek 31,4.

Far er Spikeld

Mor er Spang Oleanne.

Lykkje Spika er søster til bl.a Kjølstad Jo To 24,3.

Mormor er Eliteavlshoppa Britta, mor til Spang Best 23,6, Spang Torila 27,4, Spang Stjerna 25,2, Spang Pila 26,4, Spang Jo Best 27,6.

Fra samme morslag kommer også Bork Rigel, Røder og Mørtvedt Jerkeld

2018: Korea hp e) Ingbest